Kontakt

Obchodný názov: Log. & Personal. service s.r.o.
Sídlo: 925 07 Mostová č. 539
IČO: 52 027 139
DIČ: 2120865351
e-mail: logpersonalservice@logpersonalservice.sk

Konateľ: Balázs Ježo, tel. +421 (0) 911608360
Office: Mária Ježová, tel. +421 (0) 918402123

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trnave, Oddiel : Sro, vložka č.: 46844/T

Sídlo spoločnosti